Bilang tugon sa Re-extension ng Priority Measures para sa Pag-iwas ng pagkalat ng Infection (2022.03.04)