COVID-19

Kumakalat na ang Omicron variant,maging alerto sa paparating na Year-end at New Year holidays(Sipi)