Áp Dụng Các Biện Pháp Chống Dịch Covid-19 Nhằm Kiểm Soát Kết Thúc Làn Sóng Lây Nhiễm Thứ 5